Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de teamleider van de speltak van uw kind. Een overzicht van de teamleiders vindt u achterin.

Stichtingsbestuur en vereniging

Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën. De voorzitter van het bestuur is Robbert van Herpen. De contactgegevens van het bestuur vindt u achterin deze brochure.

De vereniging wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De vereniging vergadert minimaal elk kwartaal en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Twee keer per jaar wordt er een groepsraad (een soort algemene ledenvergadering) gehouden. Naast alle leiding en het bestuur is bij deze groepsraad ook voor iedere speltak minimaal een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigt.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is er voor vragen van algemene aard, problemen, suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de teamleider van de speltak kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider is ook lid van het bestuur en heeft een vertrouwensrol. U kunt doorverwezen worden naar onze groepsbegeleider via ons algemene e-mailadres.

Deskundigheid

Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid belangrijke elementen. De leidinggevenden en bestuursleden van een Scoutinggroep worden daarom ook regelmatig getraind. De praktijkbegeleider ondersteunt hen bij het behalen of behouden van kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor hun functie binnen Scouting. Binnen onze groep hebben wij ook een praktijkbegeleider. Onze praktijkbegeleider is ook te bereiken via het algemene e-mailadres.

Privacy