Hoe gaat dat nou, zo’n opkomst?

Openen en sluiten

Vanaf de bevers tot en met de rowans beginnen en sluiten we de opkomsten met de hele speltak. De manier waarop verschilt per speltak. Dit zijn ook de momenten waarop de kinderen iets kunnen vertellen of waarop de leiding zaken uitlegt, bespreekt of uitdeelt. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’. Binnen deze grenzen gelden de regels van het Scoutingspel.

Aanwezig en afmelden

Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet elke week hun uiterste best om een leuk en actief programma voor te bereiden. Kan uw kind een keer niet komen? Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit te laten weten! De gegevens vindt u achterin deze brochure.

Veiligheid voor alles

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er binnen ieder leidingteam in ieder geval één iemand met een EHBO-diploma is.

Opkomsttijden

Onze Scoutinggroep kent zes verschillende speltakken. Hiernaast ziet u wanneer welke speltak opkomst heeft.

Speltak Opkomst
Bevers Zaterdagmorgen van 10:30 tot 13:00
Welpen Zaterdagmorgen van 10:30 tot 13:00
Verkenners Zaterdagmiddag van 14:30 tot 17:30
Rowans Zaterdagmiddag van 14:30 tot 17:30
Stam en Stampij Wisselend, meestal maandelijks op zaterdagavond

Privacy