Het verleden

De Shawano's is opgericht door wijlen oubaas A. Beekes op 30 mei 1945 te Oegstgeest. De groep verbleef tot 1947 in het oud pand aan de Geversstraat 22 in Oegstgeest. Vervolgens verhuisden de padvinders naar het Oegstgeester Springveld, waar nu de hockeyvelden liggen. Daar verbleven ze tot midden jaren 70. Daarna verhuisden de scouts met hun clubhuis naar de Abtspoelweg, in de Overveerpolder. De groep is er thans gevestigd. Het "oude" clubhuis werd op 7 juni 1975 officieel in gebruik genomen.

22 juni 1991 was een zwarte dag in de geschiedenis van Scouting Shawano's. De groep werd getroffen door een brand van haar eigen clubhuis. Gelukkig kregen ze binnen enkele maanden een nieuw en groter clubgebouw terug. Alleen het stenen middengedeelte, dat gespaard bleef, herinnert hen nog aan het oude jeugdhonk, gelegen in de schitterende groene polder, nabij zwem- en recreatiebad Poelmeer.

Vanaf 2017 zijn de Shawano's niet meer de enige gebruikers van de Overveerpolder. De Overveerpolder wordt gedeeld met A.S.C. Ajax voetbal en cricket.

Indianenstam ontdekt Oegstgeest

De naam Shawano's heeft alles met avontuur en het buitenleven te maken. In de tijd van cowboys en indianen was er in Amerika een indianenstam die de Shawnees heten. Deze Noord-Amerikaanse indianen waren voornamelijk sterk afhankelijk van (overleven in) de natuur. De indianenstam leefden in de 18e en 19e eeuw in de tegenwoordige staten Kentucky en Ohio. Het opperhoofd van de Shawnees (Shawano's) heette Tecumseh, hij had de bijnaam: Vliegende Pijl. Hij was zo snel als een afgeschoten pijl.

Onze oprichter droeg ook de indianennaam "Vliegende Pijl". Sinds zijn overlijden op 5 december 1962 dragen wij zijn initialen in de punt van onze unieke kakidas.

Facebook post met krantenartikel uit 1985 over onze groep.

Tijdlijn

Hieronder een tijdlijn samengesteld uit de "mijlpalen" van onze groep. Deze zijn ook terug te vinden op de Facebook pagina van onze groep.

Facebook Mijlpalen op tijdlijn

Privacy