Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze leden. Voorbeelden hiervan zijn uitjes, vriendjes en vriendinnetjes-opkomsten, filmavonden, sinterklaasopkomst en groepsdagen.

Weekendkampjes en zomerkamperen zijn elementen die bij Scouting horen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De bevers beginnen met een nachtje logeren in het eigen clubhuis. De welpen gaan verder van huis en slapen soms in het Scoutinggebouw van een andere groep. De verkenners gaan meestal in Nederland kamperen, terwijl de rowans voor hun kamp op expeditie kunnen in Europa.

Kampgeld

Het kampgeld is geen onderdeel van de contributie. Voor elk kamp(je) moet dus extra betaald worden. Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die meegaan.

Privacy